Dział zajmuje się pozyskiwaniem i sprzedażą biomasy na cele energetyczne transportem kołowym oraz kolejowym.

Biomasę pozyskujemy na rynku krajowym i zagranicznym (import Białoruś i Ukraina), w postaci:

– zrębki grubej
– zrębki drobnej (trociny)
– zrzyn
– pelletu z łuski słonecznika
– pelletu ze słomy zbożowej
– brykietu ze słomy zbożowej
– suszu owocowego

Naszymi odbiorcami w/w asortymentu są głównie elektrownie oraz elektrociepłownie z terenu całej Polski.

Nasza biomasa spełnia wytyczne Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.,

Zakupy biomasy w postaci: zrębki drzewnej grubej, zrębki drzewnej drobnej (trociny), zrzyn, peletu z łuski słonecznika, peletu ze słomy, brykietu ze słomy, suszu owocowego.

Osoby kontaktowe:

Handel zagraniczny- transport kolejowy:

Adam Wątroba
+48  604 279 500
e-mail: adam.watroba@elpologistyka.pl

Handel krajowy – transport samochodowy:

Adam Wątroba
+48  604 279 500
e-mail: adam.watroba@elpologistyka.pl

Rafał Żugaj
+48 882 082 420
e-mail: rafal.zugaj@elpologistyka.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o najwyższą jakość biomasy wdrążyliśmy i stosujemy system oceny i kwalifikacji dostawców biomasy.

Posiadamy Certyfikat Zgodności Systemu Należytej Staranności:

 

Certyfikat zgodności – plik pdf