Dziś jest: sobota, 28 listopad 2015 roku

Jesteś tutaj: O nas / Home / Polski

Zakres działalności:  

  • ·  zakup zrębki, zrzyn i odpadów drzewnych

  • .  sprzedaż Ubocznych Produktów Spalania ( popiół lotny, mpż, gips, mikrosfera) w ELektrowni Połaniec oraz Jaworzno III
  • ·  zakup  i obrót biomasą;

  • ·  zaopatrzenie materiałowe i gospodarka magazynowa na rzecz GDF SUEZ Energia Polska S.A.

  • ·  przerób drewna i kory rębakami mobilnymi;

  • ·  wynajem sprzętu budowlano-montażowego, krajowy i zagraniczny transport drogowy osób i towarów;

  • · świadczenie usług remontowych sprzętu transportowego;

"ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o., Zawada 26, 28–230 Połaniec jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydzial KRS pod numerem 0000144293, z kapitałem zakładowym 650 000,00 PLN, reprezentowana przez Zarząd w składzie:

Tadeusz Żmuda - Prezes,

Krzysztof Lerch - Wiceprezes - Dyrektor Handlowy

Leszek Przybył – Wiceprezes,


Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Nowy Korczyn

Numer Rachunku: 30849300040130024074100003

NIP: 866 -16 - 01- 462; REGON: 292698712

"ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. powstała w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji Elektrowni im. T. Kościuszki (obecna nazwa to Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska) z połączenia wydzielonych obszarów Wydziału Sprzętu i Transportu oraz Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej. Od 2011 roku stuprocentowym udziałowcem Spółki jest "Eko-Biomasa" spółka z o.o.

Jako samodzielny podmiot gospodarczy Spółka rozpoczęła działalność w dniu 01.02.2003 roku, ale doskonałe kwalifikacje załogi oraz doświadczenie nabyte podczas pracy w Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska od 1974 roku dają jej przewagę nad konkurencją na trudnym rynku pracy. Od 1 stycznia Elpologistyka prowadzi zagospdoarowaniei  i sprzedaż UPS ( popiół lotny, mpż, gips, mikrosfera) w elektrowniach w Połańcu oraz Jaworzno III.

Copyright © 2006 Elpologistyka Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.