Popiół lotny powstaje w procesie spalania węgla kamiennego przy udziale materiałów współspalnych. Popiół lotny dzięki swoim właściwością pucolanowym umożliwia redukcję udziału cementu. Jest drobno uziarnionym pyłem zawierającym głównie dwutlenek krzemu (SiO2) oraz tlenek glinu (Al2O3) wykorzystywanym między innymi:

  • jako dodatek do produkcji betonów, produkcji galanterii betonowej, cementów popiołowych i pucolanowych,
  • do wytwarzania zestalonych zaczynów popiołów w technologii utwardzania (stabilizacji) gruntów, nasypów, zwałowisk,
  • do wypełnień kopalnianych,
  • w rolnictwie i ogrodnictwie.

Zastosowanie popiołu lotnego do produkcji betonów powoduje obniżenie zapotrzebowania na wodę, obniżenie ciepła hydratacji, poprawia szczelność, urabialność betonu, zwiększa w dłuższym okresie czasu wytrzymałośc betonu. Dodatek popiołu lotnego wpływa na opóźnienie czasu wiązania zaczynu.
Popiół z Elektrowni Połaniec oferowany jest w postaci suchej i zwilżonej.

Spółka posiada Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 1487-CPR-160-01 na produkt budowlany Popiół lotny do betonu zgodnie z wymaganiami normy EN 450-1:2012

Karta produktu: Popiół lotny

Karta produktu: Popiół lotny do betonu

Certyfikat na popiół lotny Połaniec