Dział Zakupów zajmuje się zaopatrzeniem materiałowo – towarowym na potrzeby własne i do odsprzedaży oraz  obsługą  magazynów własnych oraz Enea Elektrownia Połaniec.

Działalność handlowa obejmuje m.inn. obrót olejem napędowym ( w oparciu o koncesję OPC/13479/8522/W/OKA/2014/KT ), addytywami (piasek, siarka), gazami, złomem.
Odbiorcami są Enea Elektrownia Połaniec, spółki powstałe w wyniku restrukturyzacji elektrowni w 2003 roku oraz inne firmy działające na terenie elektrowni w Zawadzie.
Gospodarka magazynowa zajmuje się obsługą w zakresie przyjmowania i wydawania materiałów i towarów oraz prowadzeniem niezbędnej do tego celu dokumentacji. Dzierżawi na te cele hale magazynowe, place oraz wiaty. Dział zakupów prowadząc zaopatrzenie i gospodarkę magazynową działa w oparciu o programy komputerowe.

Zakres działania Działu Zakupów obejmuje planowanie, analizowanie potrzeb w zakresie dostaw i sprzedaży, nadzorowanie realizacji umów, gospodarkę odpadami  oraz nadzór na całością gospodarki magazynowej.

Osoba kontaktowa: Kierownik Działu Zakupów:
Mateusz Żmuda
+48 608-690-662
e-mail: mateusz.zmuda@elpologistyka.pl