FORMULARZ KONTAKTOWY

„ELPOLOGISTYKA” Spółka z o. o.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

Biuro Zarządu:

Małgorzata Krawczyk

+48 15 865 66 40
Fax: +48 15 865 65 64

sekretariat@elpologistyka.pl

KRS: 0000144293
NIP: 866-16-01-462
Regon: 292698712

Dział Sprzedaży UPS:

Dyrektor ds. Sprzedaży UPS – Ryszard Dobranowski
+ 48 600 784 064
e-mail: ryszard.dobranowski@elpologistyka.pl

Biuro Obsługi Klienta Połaniec:

Kierownik Biura Obsługi Klienta – Jerzy Wieczorek
+ 48 667 663 182
e-mail: jerzy.wieczorek@elpologistyka.pl bok@elpologistyka.pl

Kierownik Regionu Połaniec: Michał Janus
+ 48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl

Obsługa finansowa klientów: Małgorzata Wątroba
+ 48 728 410 956
e-mail: malgorzata.watroba@elpologistyka.pl

Dział Sprzedaży UPS Śląsk:

Kierownik Regionu Śląskiego – Adam Zając
+48 664 944 095
e-mail: adam.zajac@elpologistyka.pl

Obsługa Klientów Śląsk:
Agnieszka Kopiec
+48 784 512 011
e-mail: jaworzno@elpologistyka.pl

Dział Badań i Rozwoju:

Kierownik Działu Badań i Rozwoju – Beata Kosatka
+ 48 728 887 770
e-mail: beata.kosatka@elpologistyka.pl

Dział Eksploatacji i Załadunku:

Kierownik Działu Eksploatacji i Załadunku – Tadeusz Arczewski
  +48 15 865 6323
+ 48 664-003-983
e-mail: tadeusz.arczewski@elpologistyka.pl

Dział Składowisk:

Kierownik d/s Składowiska – Mirosław Kot
+ 48 15 865 6726
+ 48 607181 066
e-mail: miroslaw.kot@elpologistyka.pl

Dział Handlu Biomasą:

Dyrektor ds. Handlu Biomasą  –Adam Wątroba
+ 48 604 279 500
e-mail: adam.watroba@elpologistyka.pl

Księgowość:

Główny Księgowy – Jolanta Jabłońska
+ 48 795 495 656
e-mail: jolanta.jablonska@elpologistyka.pl

Z-ca Głównego Księgowego – Justyna Gatny
+ 48 728 410 952
e-mail: justyna.gatny@elpologistyka.pl

Dział Sprzętu i Transportu:

Kierownik Działu Sprzętu i Transportu – Robert Iżyłowski
+48 15 865 62 54
+48 604 279 200
e-mail: robert.izylowski@elpologistyka.pl

Służba BHP i Ochrony Środowiska
Inspektor d/s BHP – Michał Kwiatkowski
+ 48 728 887 777
e-mail: michal.kwiatkowski@elpologistyka.pl

Dział Zakupów:

Kierownik Działu Zakupów – Mateusz Żmuda
+ 48 608 690 662
e-mail: mateusz.zmuda@elpologistyka.pl

Biuro Kadr i Płac:

Specjalista ds. Kadr i Płac – Monika Orawiec
+ 48 728 887 775
e-mail: monika.orawiec@elpologistyka.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac – Ewa Siwak
+ 48 728 887 776
e-mail: ewa.siwak@elpologistyka.pl

Biuro Kadr i Płac:

Specjalista ds. Kadr i Płac – Ewa Madejska
+ 48 728 410 957
e-mail: ewa.madejska@elpologistyka.pl

Dział Umów i Kontrolingu
Kierownik Działu Umów i Kontrolingu – Jerzy Wójcicki
+ 48 694 458 455
e-mail: jerzy.wojcicki@elpologistyka.pl